Rundt om Botilbuddet Søbo

Målgruppen er personer med psykosocial funktionsnedsættelser i alderen 18+
 
Der tilbydes psykosocial rehabilitering efter Serviceloven §85.
 

Vores værdigrundlag

Overordnet arbejdes der ud fra politisk vedtagede værdier. Den socialfaglige indsats tager udgangspunkt i en psykosocial rehabiliterende indsats, således borgerens individuelle recoveryproces understøttes.

Målsætning

At borgerne udvikler sig og udnytter egne evner og kompetencer maksimalt. De borgere som vurderes til at have behov for fuld kompenserende støtte efter SL § 83 kan blive visiteret til dette.

Sidst opdateret: 19.05.2018